Kierunek: Filologia Angielska z Lingwistyką Stosowaną III Rok
Zajęcia: Kultura Wielkiej Brytanii - ćwiczenia
Grupa 1 (PEDAGOGICZNA) oraz Grupa 2 (BIZNES I MEDIA)
Prowadzący: mgr Krzysztof Antoniak