Wykłady dla kierunku Ekonomia II rok 4 semestr, specjalność Biznes międzynarodowy (grupa 2 i 3)